loader image

Czym jest VUCA?

Obecnie żyjemy w czasach VUCA, ale czy wiecie co tak naprawdę oznacza ten egotycznie brzmiący skrót?

 • V = Volatility (Zmienność)
  Zmiany, które zachodzą aktualnie nie posiadają już konkretnych wzorców, są absolutnie nieprzewidywalne. Założenia, które były aktualne jeszcze parę miesięcy temu, teraz okazują się przestarzałe i wymagają świeżego spojrzenia.
 • U = Uncertainty (Niepewność)
  Brak przewidywalności zjawisk i wydarzeń.
 • C = Complexity (Złożoność)
  Paradygmat opierający się na logice przyczynowo skutkowej już się nie sprawdza!
 • A = Ambiguity (Niejednoznaczność)
  Brak konkretnych ram otaczających organizację, które mogą prowadzić do błędnego odczytywania potencjału zdarzeń.

To obecna rzeczywistość, w której wszyscy funkcjonujemy, nie tylko jako jednostki ale także przede wszystkim jako firmy. Jest to rzeczywistość nacechowana wysoką zmiennością, trudną do zaplanowania, na którą składają się niejednoznaczne i złożone warunki egzystowania.

W tej sytuacji twarde kompetencje nie wystarczają

W perspektywie długofalowej, to właśnie sposób dostosowywania się do zmieniających się realiów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i „wychodzenie na prostą” będą decydowały o tym, w jaki sposób pracownicy wrócą do powierzanych im przez organizację zadań oraz czy odniosą sukces w ich realizacji i satysfakcję z pracy.

Dlatego w nieustannie zmieniającym się świecie VUCA rola lidera jest tak ważna. Opracowywanie i komunikowanie wizji i strategii, budowanie wydajnych zespołów oraz ustalanie wewnętrznych i zewnętrznych warunków sukcesu, może przygotować cały zespół na niepewną przyszłość.

Mając na uwadze, że wszystko może ulec zmianie w każdej chwili!

Gotowy aby nawiązać współpracę,
bądź jesteś zainteresowny szkoleniem?

Umów się na bezpłatną konsultacje