loader image

Jak rozumieć i korzystać z badania Fris®?

Często badanie stylu myślenia i działania FRIS pozwala zrozumieć i nazwać swój potencjał oraz właściwie wykorzystać ten drzemiący w innych.

Oczywiście FRIS jest „tylko” narzędziem a kluczowym jest sam proces pracy z wynikami czyli osoba certyfikowanego trenera, jego wiedza i warsztat. Dzięki wynikom tego badania, trener może działać korzystając ze swojego doświadczenia i warsztatu pracy coachingowej, z kolei pracując z zespołami kluczowym jest wiedza z obszarów procesu facylitacji oraz warsztat trenerski.

FRIS to narzędzie, które określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania każdego z nas. Pokazuje najlepsze sposoby na wykorzystanie naturalnych predyspozycji – zarówno w pracy, jak i w relacjach czy w rozwoju osobistym. FRIS może też wpływać na myślenie o sposobie pracy i o mocnych stronach, wspierać w rozwoju ścieżki kariery i realizacji zadań, które są zbieżne ze stylem działania i myślenia.

Co ważne, pozwala też zrozumieć inne style myślenia, a przez to uczy szacunku do odmienności innych stylów myślenia. Jest też bezcenny dla trafności i skuteczności naszej komunikacji.

Gotowy aby nawiązać współpracę,
bądź jesteś zainteresowny szkoleniem?

Umów się na bezpłatną konsultacje