loader image

Dla liderów

Zaangażowanie w ciągłe doskonalenie własnych umiejętności to postawa, którą każdy może poprawić. Kompetencji nie da się delegować, można je rozwinąć poprzez analizę i wdrażanie teorii.

Liderzy potrzebują coacha/mentora, po to aby być lepszym liderem zespołu. W Usprawniamy biznes wspieramy liderów, managerów oraz zespoły coachingowo i psychologicznie w obszarze zmiany. Dzięki temu poprzez wspólną pracę rozwijamy zespół w kierunku wysokiej wydajności i samozarządzania.

Liderzy przedstawiają pomysły, które są w najlepszym interesie firmy i uczą się od pracowników ciągłego doskonalenia. Celem jest zawsze dodawanie wartości, a robiąc to, świetny lider zainspiruje swój zespół do cięższej i wydajniejszej pracy, co zaowocuje lepszymi wynikami biznesowymi. Kluczem jest ciągłe wdrażanie i praktykowanie tych zasad w codziennej kulturze biznesu i osadzenie ich poprzez powtarzalne zachowania, które pokazują oczekiwania szerszej organizacji i zachęcają do wyjątkowych wyników.

Przywództwo jest odpowiedzią na wyzwania związane z innowacyjnymi metodami i potencjałem ludzkiej kreatywności. Ważnym jest zdefiniowanie tego strategicznego wyzwania dla swojej organizacji i przedstawienie go w sposób, który skutkuje istotnymi zmianami i ciągłym doskonaleniem. Natomiast, w kulturze ciągłego doskonalenia niezmiernie istotna jest motywacja (odpowiedzialność i wzmocnienie), a także bezpośredni coaching i informacja zwrotna tzw. Feedback.

Połączenie poniższych elementów pozwali liderowi przeprowadzić ludzi przez zmianę:
• zobowiązanie do przestrzegania zasad,
• przeprojektowanie systemów i struktur organizacji,
• rozwój efektywnych zespołów i liderów zespołów,

Zadzieje się to, gdy lider transformacji będzie budził zaufanie w ludziach i w zespole, który tylko wtedy podejmie ryzyko zmiany zasad gry.

Interesują Cię nasze szkolenia? 
Chcesz nawiązać współpracę?

Odbieram bezpłatną konsultację