loader image

Dla zarządu

Gdzie jest miejsce na

rozwój?

Chcemy poznać Twoją historię w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki tym informacjom opracujemy plan i ustawimy właściwy kurs dla Twojej organizacji (cele i plany we wszystkich jednostkach). Wdrożymy współpracę działań w poziomie organizacji, realizacje celów poprzez codzienne działania, kulturę ciągłego doskonalenia. Nadamy Twojej wizji i wartościom firmy realną formę. Jesteśmy gotowi być Twoją prawą ręką w reorganizacji Twojego biznesu.

Silnikiem zmian jest cykl PDCA
zaplanuj – wykonaj- sprawdź – działaj.

Zaplanuj to ustalenie planu tworzymy cel udoskonalania procesów oraz identyfikację wymaganych zmian.

Wykonanie to wdrażanie zmian

Sprawdzanie – ocena czy wykonywany plan przynosi zamierzone rezultaty oraz sposobu jaki został wykorzystany do wprowadzenia zmian

Działanie – w zależności od wyniku, rezultatu warto utrzymać wdrożone zmiany jako standard

01
Planowanie zmian strategicznych, organizacyjnych lub doskonalenia procesu
02
Wykonanie: Wdrażanie planów oraz realizacja zaplanowanych działań
03
Sprawdzanie: Sprawdzanie planów, osiągniętych wyników oraz przegląd działania procesu
04
Zastosowanie: Korygowanie planów, wdrażanie wypracowanych udoskonaleń

Zarządzanie wizualne

W trakcie realizowania strategii każdy menedżer musi mieć łatwy dostęp do aktualnej i rzetelnej informacji o poziomie wykonania planów. Efektywna komunikacja oraz szybka ocena sytuacji jest jednym z czynników sukcesu każdej strategii. Do wizualizacji używane są różnego rodzaju tablice, zarówno fizyczne jak i elektroniczne.

Reguły reagowania zapewniają przewidywalność działań i budują wzajemne zaufanie wśród menedżerów. Powodują również, że problemy są rozwiązywane w miejscu powstawania. Szybkość reakcji na nie oraz skuteczność ich rozwiązywania jest niezbędna do utrzymania firmy na wyznaczonym kursie.

W ten prosty, ale systemowy sposób zapewniamy, że jeśli gdziekolwiek wystąpi problem z realizacją celu, odpowiedni menedżer zareaguje na niego w określony sposób. Problemy, wymagające rozwiązania powinny być zapisywane i monitorowane na przeglądach.

Standaryzacja nie ogranicza się wyłącznie do procesów i operacji wykonywanych przez pracowników. Standard oznacza najlepszy w danym momencie sposób wykonania pracy na każdym poziomie organizacyjnym.

Każde odchylenie od planu jest okazją do doskonalenia, ponieważ odsłania słabości i sygnalizuje obszary, którymi należy się zająć, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Małe i codzienne problemy to okazja do usprawniania pracy, eliminowania marnotrawstwa oraz poprawiania jakości. Większe problemy, które występują na styku różnych działów organizacyjnych, są wyśmienitą okazją do poprawy efektywności strumieni wartości


Dlaczego rekomendujemy Wam podejście ciągłego doskonalenia

Każdy pracownik, ekspert i menedżer jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i usprawnianie swojej pracy. Doskonalenie odbywa się ciągle, a nie tylko w momencie wdrażania dużych projektów i zmian jak to ma miejsce w większości firm.

Skuteczne wdrażanie i realizacja strategii wymaga wielu powiązanych ze sobą i konsekwentnie realizowanych działań. Nawet doskonale sformułowana wizja i strategia pozostanie tylko życzeniem, jeśli organizacja nie będzie miała zdolności do jej realizacji.

Opisana metoda jest doskonałym rozwiązaniem dla Was na rozwinięcie swojego pełnego potencjału.

Gotowy aby nawiązać współpracę,
bądź jesteś zainteresowny szkoleniem?

Umów się na bezpłatną konsultacje