Jakie znaczenie ma kreatywność w sprzedaży

Design thinking współtworzy wartość poprzez połączenie innowacji i sprzedaży, tworząc przy tym nowe strategie rozwoju biznesu z klientami. Kluczem metodologii myślenia projektowego jest iteracja oraz częsta interakcja z klientami. Jest to podejście polegające na uczeniu się przez działanie, które obejmuje budowanie szybkich prototypów i tworzenie wszelkiego rodzaju makiet na jak najwcześniejszym etapie procesu.  W dużej mierze w tym procesie opieramy rozwiązania na naszym kreatywnym podejściu do rozwiązywania problemów. W związku z tym, można zauważyć, że kreatywność, rozumiany jako proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami[1], jest bardzo ważną kompetencja w dzisiejszych czasach. Kultura innowacji w organizacji pochodzi z nastawienia pracowników, a nie z ilości wdrażanych automatyzacji i nowych rozwiązań IT.

Nastawienie na eksploracje może wyzwolić wyjątkowy potencjał zespołu sprzedażowego. Praktykowanie burzy mózgów pomaga w powstawaniu świetnych pomysłów, które nierzadko są połączeniem już istniejących. I to właśnie burza mózgów jest niesamowitym narzędziem do kreatywnego myślenia które łączy ludzi o różnych doświadczeniach i generuje często najlepsze rozwiązanie problemu poprzez połączenie różnych podejść i pomysłów. Łączenie ludzi w ramach organizacji w zespół, który złożony jest według klucza stylu myślenia i działania, generuje bardzo kreatywne rozwiązania problemów. Trzeba brać pod uwagę, że dużą wartością jest stworzenie zespołu na podstawie jego zdolności do zrobienia czegoś radykalnie innego a nie tylko zdolności do dobrej współpracy. Istotne jest wyjście poza schematy działania i myślenia.

Ważne jest nastawienie na kreatywność, czego nie powinno się łączyć z postrzeganiem siebie jako osoby odnoszącej sukcesy czy z wrodzonym talentem.

Pani Carol Dweck wykładowca z Uniwersytetu Stanford, która zajmuje się problemami psychologii osobowości oraz psychologii społecznej, po serii badań przedstawiła koncepcję dwóch nastawień.  Nastawieniem nazywa zbiór przekonań, którymi się kierujemy i wymienia: nastawienia na rozwój (growth mindset) i nastawienia na trwałość (fixed mindset)[2].

Udowadnia ona, że myślenie w kategorii zmiany, eksploracji i doskonalenia swoich umiejętności jest prawidłowym nastawieniem. Od naszego nastawienia zależy jak postrzegamy świat i jak oceniamy rzeczywistość, co w konsekwencji ma bezpośrednie przełożenie na to jak się czujemy, na naszą energię i wolę do działania a przede wszystkim na relacje w pracy, w domu.

Przeciwstawnym przekonaniem jest nastawienie na trwałość. To podejście przekłada się na stwierdzenie, że nasze cechy są niezmienne, bo tacy się urodziliśmy i nie występuje tutaj wola wprowadzenia zmian. To nastawienie przekłada się na negatywne podejście jak na przykład przerzucanie odpowiedzialności i winny na innych.  Często tkwimy w nieprawdziwych opiniach, które hamują tą osobę każdego dnia. W wielu przypadkach wpływ na nastawienie ma dzieciństwo, bo wtedy kształtowaliśmy naszą otwartość na eksperymentowanie i badanie. Jeżeli byliśmy nieumiejętnie krytykowani za nasze eksplorowanie rzeczywistości, to nie będziemy mieli otwartości do wychodzenia na zewnątrz z naszymi pomysłami. Nawet zbyt duża ochrona przed porażkami rzutuje na naszą przyszłość.   

Poniżej można zweryfikować do którego nastawienia jest nam bliżej.
[3]

Powinniśmy uczyć się wychodzenia poza schematy i dostrzegania tego co się z nami dzieje w momencie kiedy  stawiamy się w niewygodnej sytuacji.  Co słyszymy od naszego wewnętrznego krytyka i jak na to reagujemy.

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Kreatywno%C5%9B%C4%87

[2] Dweck C., „Nowa psychologia sukcesu”, Warszawa 2019

[3] https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/nastawienie-na-rozwoj-kluczowa-kompetencja-przyszlosci#_edn1

Autor artykułu: Paulina Sawa

KPP usprawniamy biznes

Shopping Cart
Przewiń do góry