Odporne psychicznie organizacje tworzą odporni psychicznie liderzy i zespoły.

W dzisiejszych czasach sukces firmy i jej utrzymanie się na rynku w dużym stopniu zależy od wykorzystania potencjału tkwiącego w pracownikach . 

Świadomi Liderzy coraz większą uwagę przywiązują do posiadanych przez pracowników talentów i kompetencji. W dobie komunikacji zdalnej istotne stają się nie tylko kompetencje twarde, ale również miękkie. Kluczowy też i wart co raz większej uwagi jest temat siły i zdrowia psychicznego pracowników i liderów.

W procesie zmiany kultury organizacyjnej musi uczestniczyć cała organizacja, a nie tylko jeden zespół. Inicjatywa transformacji nie zajdzie daleko, jeśli zespół zarządzający będzie realizował niespójną politykę i nie podejmie wysiłku wprowadzania zmian w codziennych operacjach. Zmian, które spotykają się ze zrozumieniem potrzeb ludzi. Co może pomóc w skutecznym wprowadzaniu zmian i ich komunikowaniu ? Rzetelne badanie psychometryczne MTQ48 Lidera, zespołu, organizacji, które wskaże punkt wyjścia.  Badanie odporności psychicznej informuje jak radzimy sobie z wyzwaniami, nowymi sytuacjami, zmianą. Pomaga zrozumieć zaangażowanie i motywację liderów i zespołów oraz na ile czujemy się pewni siebie i swoich umiejętności tuż przed wejściem w nowe doświadczenia.

Mając konkretne wskaźniki w obszarze kontroli, zaangażowania, pewności siebie i otwartości na wyzwania czy ryzyko Lider ma szerszy obraz siebie i ludzi w zespole, w  organizacji.  Lider ma szansę zatrzymać się i zrozumieć, że w fazie oporu, gdy pracownicy zauważą inne podejście, warto poza komunikacją zadbać o emocje i odporność psychiczną poszczególnych osób. Zwiększa się w procesie zmiany potrzeba poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, gdy ten krok zostaje zaniedbany i niezaplanowany, proces zmiany może się zatrzymać. Organizacja nie odniesie większego sukcesu w procesie zmiany, jeżeli liderzy nie skupią się na zmianach, które można podjąć na szczegółowym poziomie zespołu. Właśnie poprzez budowanie zespołu w duchu nowej kultury, w duchu zespołowego poczucia bezpieczeństwa możemy mieć większy wpływ na sukces. Jest to podejście uwzględniające zaopiekowaniem się psychologicznym aspektom towarzyszącym ludziom w procesie zmiany. Zmiana kulturowa wymaga zbadania na jakim etapie procesu psychologicznego znajdują się ludzie. Każdy inaczej reaguje na zmianę i aby zrozumieć tą różnice należy zrozumieć co daną osobę, zespół motywuje czy przeraża.

Docenienie znaczenia kompetencji miękkich pracowników przyczynia się do coraz częstszego wykorzystania w biznesie narzędzi do ich diagnozowania takich jak MTQ48 czy FRIS i innych. Wspomniane narzędzia zaliczamy do rzetelnych i wiarygodnych testów psychometryczne, które są wystandaryzowanym narzędziem do pomiaru odporności psychicznej (MTQ48) oraz stylów myślenia i działania (FRIS). 

Jesteś w obszarze zmiany? Zadbaj o odporność psychiczną zespołu, organizacji -> Skontaktuj się z nami – KPP usprawniamy biznes 

Swoim zachowaniem wpływasz na budowanie odporności lub wrażliwości psychicznej swoich pracowników.
Wybierasz wzmacnienie czy osłabianie swojego zespołu?

Porozmawiaj z nami i skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia.

Shopping Cart
Przewiń do góry