Zespół hybrydowy

Jak rozwijać określony sposób myślenia, wdrażać procesy i rozwijać umiejętności, aby coraz bardziej skutecznie zarządzać zespołami hybrydowymi ?

W nowych warunkach jakie dyktuje obecnie rzeczywistość warto brać pod uwagę aktywa niematerialne czyli emocje pracowników, które przekładają się na relacje i zaufanie pracowników do organizacji. Ważne jest to jak członkowie organizacji się zachowują i jak siebie traktują nawzajem.

A zespół hybrydowy to wciąż kultura organizacyjna oparta o nową formę struktury zespołu, w której część pracowników pracuje zdalnie, podczas, gdy druga pracuje głównie we wspólnej przestrzeni roboczej, takiej jak biuro lub przestrzeń coworkingowa. Zespoły hybrydowe często przechodzą przez cykle, w których ludzie zmieniają swoje środowisko pracy ze zdalnego na wspólne. 

A mimo wszystko zespoły hybrydowe napotykają po drodze wyzwania, ale kiedy dobrze współdziałają i komunikują się, są w stanie wyzwania przekuć w korzyści płynące z porozumienia się. To co jest istotne to fakt, że zmiana wewnątrz organizacji nie powinna mieć dużego wpływu na obsługę klientów, na jakość pracy. A jednak źle zarządzona zmiana może mieć bardzo negatywny wpływ na działanie firmy.

Jak dobrze zarządzić zmianą. Jak sprawić aby ludzie mimo wciąż wdrażanych zmian w obszarze ich miejsca pracy byli zaangażowani. 

Odwołam się do przywództwa i umiejętności dojrzałej komunikacji i otwartości u lidera.

Co warto wdrożyć?

#1: Praca na celu

Ważne aby wybór miejsca pracy czy z biura czy z domu była po stronie pracownika, to będzie powodem większego zaangażowania. Dodatkowo warto pamiętać, że przy dużej elastyczności i autonomii w wyborze miejsca pracy zespół może łatwo stracić orientację i koncentrację za co jest odpowiedzialny. Co może prowadzić do obniżenia poziomu motywacji i dezorganizacji ich pracy, działalności. To od lidera zależy czy od początku prowadzi transparentną komunikację co do wspólnego celu organizacji (nadrzędny cel połączony z wartością dla klienta) i połączeniem go z celem zespołu, pojedynczych osób z zespołu. 

#2: Klient  

Pracując wirtualnie zespół nadal powinien być odpowiedzialny za utrzymanie relacji z kluczowymi klientami. Pozytywne relacje są odzwierciedleniem pozytywnych emocji i za nie jest odpowiedzialny lider w swojej organizacji, który może wesprzeć poprzez wypracowanie nowego modelu współpracy. Ważne aby było ustalone działanie jak reagować w razie jakichkolwiek pytań, wyzwań lub próśb ze strony klienta. Dzięki narzędziom online zespół może tworzyć namacalne doświadczenia z klientami, niezależnie od tego, skąd pracują. 

Dobrze aby był plan, że osoba prowadząca spotkanie z wyprzedzeniem powinna wysyłać przygotowany plan, co daje możliwość priorytezowania zadań i spotkań. Spotkanie można nagrać i obejrzeć w innym terminie. Odciąża to pracowników i pozwala im wybrać czas na realizację zadań według ich rytmu i produktywności.

Ważne jest śledzenie wprowadzanych zmian w projekcie i synchronizacji. Zachęca się zespoły do ​​korzystania z narzędzi do współpracy i dokumentowania każdej podjętej zmiany i decyzji.

3: Zasady pracy

Zespoły hybrydowe mają modułowe podejście do pracy. Jest wiele zmiennych od wyboru pomiędzy pracą zdalną z domu i pracą w biurze. Ważne jest ustalenie czasu reakcji na zapytanie, odpowiedzi na zapytanie klienta aby nie było niejasności. Jako lider musisz sprecyzować oczekiwania dotyczące tego, jak wygląda autonomia dla zespołu, kiedy elastyczność jest akceptowalna, a kiedy nie jest w porządku, oczekiwania dotyczące stylów komunikacji, godzin pracy, czasu reakcji i wydajności.

Najlepszym sposobem na przygotowanie się na nieplanowane wydarzenie jest ustalenie jasnych priorytetów, tak aby wszyscy w zespole wiedzieli, co jest najważniejsze.

Sugerowane są co tygodniowe krótkie spotkania, w którym priorytetowo traktuje się najważniejszą pracę, którą powinno się wykonać w tym tygodniu. Skupienie się na najważniejszych celach buduje elastyczność systemu

#4: Samopoczucie 

W pracy hybrydowej ważne jest ustalenie metod utrzymywania dobrego samopoczucia członków zespołu. Kiedy zespół nie pracuje najlepiej, będzie to miało wpływ na ogólną wydajność. Podczas wdrażania zmian warto zwracać szczególną uwagę na poziom stresu członków zespołu. Zbyt duża ilość działań może powodować frustracje i zniechęcenie. Takie emocje osłabiają zespół i jego wspólne działanie. Warto wprowadzić metody pozwalające na odreagowywanie. 

Praca może mieć przestrzeń na zabawę.

Niech też będzie czas na zabawę. Warto znaleźć czas, w których nie ma agendy, w których ludzie mogą rozmawiać o książkach, swoich dzieciach lub najnowszych serialach. Można nawet spróbować wprowadzić tematyczne lunche. Czas zmian może być czasem na eksperymentowanie i zmiany. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart
Przewiń do góry