Action Learning

Action Learning – sprawdzony sposób na zaktywizowanie pełni potencjału i talentów członków zespołu, czyli…

Jak możemy ci pomóc wydobyć pełnię potencjału i talenty pracowników?

,, Myślenie pytaniami to system narzędzi pozwalający przeobrazić myślenie, działanie oraz osiągane rezultaty dzięki umiejętnemu zadawaniu pytań – pytań, które stawiamy sami sobie, jak również tych, które stawiamy innym”

Marilee Adams

Jakie informacje znajdziesz na tej stronie?

 1. Dlaczego prawdziwy lider chcący realizować cele i przekraczać oczekiwania powinien walczyć o zaktywizowanie pełni potencjału i talentów swojego zespołu?
 2. Jak zaktywizować pełnię potencjału i talentów członków twojego zespołu?
 3. Jakie korzyści może przynieść wdrożenie Action Learning w budowaniu twoim zespole?
 4. Jak rozgryźć Action Learning i na czym rzeczywiście polega jego sekret oraz mechanizm działania?
 5. Jak możemy ci pomóc użyć Action Learning w celu maksymalizacji korzyści twojego zespołu i organizacji?

1. Dlaczego prawdziwy lider chcący realizować cele i przekraczać oczekiwania powinien walczyć o zaktywizowanie pełni potencjału i talentów swojego zespołu

Czy można dojechać do celu nie do końca sprawnym autem? Nikt rozsądny nie zaryzykuje takiej jazdy, bo nie wiadomo, czym może się ona zakończyć. 
Każdy rozsądny zechce skorzystać ze sprawnego pojazdu. 
Podobnie, każdy prawdziwy lider dąży do tego, by wykorzystać cały potencjał zespołu.
Powiedzmy sobie szczerze: niewykorzystywanie w pełni potencjału i sumy talentów swojego zespołu, może wynikać z niewiedzy o korzyściach, jakie może to przynieść.

Jakie korzyści może przynieść zespołowi, czy firmie czerpanie z pełni talentów członków zespołu? 
Czerpanie z pełni talentów członków zespołu maksymalizuje szansę lidera na realizację postawionego przed zespołem celu.
W pełni sprawny w tym zakresie zespół to klucz do szansy, aby osiągnąć świetny wynik i przekroczyć oczekiwania.

 • Któremu liderowi uda się wdrożyć to marzenie? 
 • Od czego zależy sukces w tym obszarze? 
 • Jakie działania powinien podjąć lider, aby skutecznie zrealizować ten cel?

Niewykorzystywanie w pełni potencjału i sumy talentów swojego zespołu, może wynikać nie tylko z niewiedzy o korzyściach, jakie może to przynieść, ale również z braku wiedzy, o tym, jak wykorzystać w pełni potencjał i talenty zespołu.

2. Jak zaktywizować pełnię potencjału i talentów członków twojego zespołu

Mało, który lider wykazuje się rzeczywistą świadomością, że skuteczne zaktywizowanie pełnego potencjału zespołu i talentów członków drużyny, sprowadza się do odpowiedzi na bardzo konkretne pytania.

 • Jak otworzyć członków zespołu w kierunku współdzielenia się wiedzą i uruchomić proces zaangażowania pracowników?
 • Co zrobić, żeby doświadczeni pracownicy, przejawiali chęć dzielenia się cenną wiedzą z resztą zespołu? 
 • Jak stworzyć środowisko pracy, w którym pracownicy chętnie wychodzą z pomysłami i inicjatywami mającymi przełożenie na wynik zespołu? 
 • W jaki sposób już dziś wzbudzić w członkach zespołu przedsiębiorczość, zapał i kreatywność, minimalizując ryzyko, że postanowią wykazać się nimi dopiero po odejściu z firmy, jako przedsiębiorcy?

Action Learning to sprawdzone narzędzie, które w naturalny sposób tworzy w zespole środowisko wypełnione odpowiedziami na wymienione wyżej potrzeby sprawnego zespołu lub sprawnej organizacji. 

W rękach doświadczonych ekspertów, Action Learning jest skutecznym narzędziem usprawniającym zespoły, które pozwala uruchomić mechanizmy prowadzące do pełnego wykorzystania potencjału i talentów członków zespołów.

3. Jakie korzyści może przynieść wdrożenie Action Learning w twoim zespole

Innymi słowy, Action Learning, to skuteczny i sprawdzony proces rozwoju, który angażując zespół wokół realnego problemu, stwarza naturalne warunki wspierające wzrost kompetencji z obszaru przywództwa, inicjatywy i kreatywności. 

W procesie Action Learning niewielka grupa specjalistów, liderów, managerów wypracowuje konkretne rozwiązania odpowiadające na aktualne, ważne, złożone problemy i wyzwania biznesowe, zespołowe, procesowe w organizacji, dzięki czemu uczy się i rozwija kompetencje liderskie.

Stosując regułę zadawania pytań, Action Learning prowadzi równocześnie do otwierania się członków zespołu na siebie, buduje w nich wzajemne zaufanie i wiarę w swoją sprawczość.

Korzyści z zastosowania Action Learning
Korzyści z zastosowania Action Learning

Z jednej strony Action Learning jest, więc skutecznym narzędziem wykorzystywanym do zarządzania oraz indywidualnego rozwoju kompetencji liderskich, komunikacyjnych i pracy grupowej w organizacji. Z drugiej strony Action Learning, promuje współpracę w organizacji opartej na prawie do błędów, co stanowi okazję do uczenia się pracowników, zespołów i całej organizacji. W efekcie Action Learning stwarza warunki do tworzenia organizacji uczącej się i wykorzystującej pełnię swojego potencjału.

Co istotne, proces Action Learning działa na poziomie rzeczywistych problemów i wyzwań. Wspiera proces podejmowania decyzji, ułatwia planowanie długoterminowe, pozwala znaleźć odpowiedzi na bieżące trudności w zespołach i całych organizacjach. 

Action Learning uczy poprzez doświadczenie i działanie tu i teraz, na realnych trudnościach, a nie poprzez ćwiczenia, teorie czy studia przypadków osadzone w teoretycznych realiach sali szkoleniowej.

4. Jak rozgryźć Action Learning i na czym rzeczywiście polega jego sekret oraz mechanizm działania

Wiesz doskonale, że chirurg nie jest w stanie nauczyć się anatomii człowieka, mając do dyspozycji tylko podręcznik. Jak każdy ekspert, musi otwierać się na zdobywanie wiedzy podczas działania na żywym organizmie.

Podobnie jest z Action Learning, które w praktyce sprowadza się do regularnych spotkań, gdzie członkowie zespołu nie uczą się już teoretycznych modeli pod kloszem ćwiczeń i warsztatów. Członkowie zespołu pracując nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów, wspólnie diagnozują je, wskazują potrzeby, proponują rozwiązania, dokonują wyborów działań, a po każdej sesji wdrażają działania zderzając się z rzeczywistością, dzięki czemu na żywym organizmie obserwują skutki wprowadzonych zmian i podejmowanych działań. 

2 rodzaje projektów Action Learning
2 rodzaje projektów Action Learning

Duża skuteczność Action Learning jest możliwa dzięki ściśle określonej i sprawdzonej formule programu składającego się z konkretnych, następujących po sobie etapów:

 • Zawiązanie grupy
 • Prezentacja problemu/zadania grupie
 • Przeformułowanie problemu
 • Określenie celów
 • Opracowanie działań i strategii
 • Wdrożenie planów i ocena rezultatów
 • Uchwycenie wniosków i uczenie się

Proces i formuła spotkań kładzie nacisk na uważne słuchanie. Nie ma ocen, dygresji, dobrych rad czy rozwlekłych wypowiedzi. Metodyka sprowadza prace zespołu do maksymalnego konkretu. Definiuje problem, określa cel, by opracować rozwiązania.

Obecność wyszkolonego coacha zapewnia ciągłe uczenie się i wzrost jakości pracy. 

W trakcie sesji panują dwie fundamentalne reguły:

 • Wszystkie stwierdzenia mogą być formułowane wyłącznie w odpowiedzi na pytania. 

Pytanie może zadać każdy każdemu w dowolnym momencie. Pytanie może być skierowane do prezentera, innego uczestnika lub wszystkich uczestników sesji. Jedno pytanie może wygenerować jedną odpowiedź lub wiele.

 • Coach może interweniować w pracę zespołu zawsze wtedy, kiedy widzi możliwość do uczenia się grupy, czyli zwiększenia jakości jej pracy. 

Nie odnosi się merytorycznie do problemu, nie ocenia, nie sugeruje, ani nie kieruje pracą zespołu. Zamiast tego, obserwuje jego pracę i przerywa ją, aby zadać pytania, które prowadzą do poprawienia efektywności i jakości pracy zespołu.

Członkowie zespołu dzięki tak zdefiniowanej i utrzymanej formule Action Learning docierają do sedna problemu, poprzez wnikliwą analizę sytuacji i zdefiniowanie rzeczywistego problemu, często odmiennego od tego, który był definiowany na początku spotkań.

Elastyczność Action Learning daje możliwości wzięcia na warsztat szerokiego spektrum tematów, np.:

 • Projektowanie programu talentów i liderów
 • Usprawnienie systemu IT
 • Projekty Six Sigma
 • Usprawnienie obsługi klienta
 • Rozwiązanie konfliktu między działami
 • Opracowanie nowego systemu oceny pracowniczej
 • Duża zmiana logistyczna (np. zmiana siedziby)
 • Wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Zamknięcie zakładu i zadbanie o pracowników

Co istotne, powyższe przykładowe konkretne obszary nie są zbiorem zamkniętym. W efekcie Action Learning można stosować w celu usprawnienia wielu konkretnych obszarów biznesowych, procesowych i komunikacyjnych:

 • Rozwój talentów, liderów, managerów
 • Rozwój zespołów
 • Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań
 • Rozwój kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie zmianą
 • Rozwój kompetencji po szkoleniach
 • Restrukturyzacja
 • Wypracowywanie długoterminowych rozwiązań
 • Poprawa komunikacji w zespole czy organizacji
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach

Nierzadko temat Action Learning i znalezienie rozwiązania problemu wyznaczonego w procesie, jest a priori sprawą drugorzędną. Dla lidera decydującego się na zastosowanie Action Learning istotniejszy może być fakt, że dzięki bezcennemu doświadczeniu Action Learning, uczestnicy nabywają unikalne umiejętności działania, kooperacji i skutecznego wprowadzania pomysłów oraz inicjatyw. 

Nabyte umiejętności i schematy działań zabierają do swojego obszaru odpowiedzialności zawodowej, przez co znajdują one zastosowanie w rozwiązywaniu kolejnych realnych problemów i osiąganiu następnych celów zespołu lub organizacji.

5. Jak możemy ci pomóc użyć Action Learning w celu maksymalizacji korzyści twojego zespołu i organizacji

Wciąż powiększa się grupa organizacji i firm, które pracują metodą Action Learning. 
Nic dziwnego, gdyż liderzy zespołów i organizacji widzą konkretne korzyści z zastosowania Action Learning.

MicrosoftGeneral ElectricPWC
SodexhoSamsungNational Cancer Institute
SiemensAmerican UniversityFirst Bank Nigeria
BoeingGoodrichDepartment of Commerce
CaterpillarNASANovartis
Firmy, które pracują metodą Action Learning (Action Learning na świecie).

Dzięki Action Learning kapitał ludzki w twoim zespole ma szansę procentować w maksymalnym stopniu.

Wiemy, jak efektywnie aktywizować pełny potencjał zespołu i talentów członków zespołów. Potrafimy skutecznie używać Action Learning do wprowadzania usprawnień w organizacjach, skutecznej realizacji celów oraz zaspokojenia potrzeb zespołów.

Jeśli interesuje cię nasze podejście do usprawniania z użyciem Action Learning, chcesz wdrożyć Action Learningw swoim zespole, organizacji? – zapraszamy do kontaktu. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Dane kontaktowe – kontakt
KPP Usprawniamy Biznes sp. z o.o. – UsprawniamyBiznes.pl
E-mail : info@usprawniamybiznes.pl
Tel. kom. : +48 513 075 075

Chcesz pozmawiać o zastosowaniu formuły spotkań Action Learning, aby znaleźć rozwiązania na problemy Twojej organizacji? Napisz do nas!

  Shopping Cart
  Przewiń do góry