Design Thinking

Design Thinking – skuteczny sposób na zaangażowanych pracowników, wzbudzenie ich kreatywności oraz zaufania, czyli…

Jak możemy ci pomóc w pełni wykorzystać kreatywność zespołów, wzmocnić w nich poczucie więzi z firmą, doprowadzić do znaczącego wzrostu efektywności twojej organizacji.

„Wykorzystaj Design Thinking do rozwijania własnego, jak i zespołowego potencjału twórczego”

Paulina Sawa – KPP Usprawniamy Biznes 🍀 +48 513 075 075

Jakie informacje znajdziesz na tej stronie?

 1. Dlaczego rozbudzanie kreatywności u pracowników ma super-moc budowania wartości organizacji, skutecznie stymuluje zaangażowanie pracowników i świetnie wzmacnia więzi w zespole, prowadząc do znaczącego wzrostu efektywności organizacji?
 2. Jak skutecznie rozbudzić kreatywność w zespole i w pełni wykorzystać zespołowy potencjał twórczy prowadząc do uruchomienia procesów wzrostu w organizacji?
 3. Jakie korzyści daje metoda Design Thinking w obszarze rozwoju potencjału kreatywnego zespołów i budowania wartości organizacji?
 4. W czym tkwi sekret siły Design Thinking i na czym w praktyce polega skuteczność tego narzędzia?
 5. Jak możemy ci pomóc w skutecznym zastosowaniu Design Thinking w celu maksymalizacji korzyści dla twojego zespołu i zwiększenia potencjału twojej organizacji?

1. Dlaczego rozbudzanie kreatywności u pracowników ma super-moc budowania wartości organizacji, skutecznie stymuluje zaangażowanie pracowników i świetnie wzmacnia więzi w zespole, prowadząc do znaczącego wzrostu efektywności organizacji

Zastanawiałeś się kiedyś, co miałyby ci do powiedzenia konkretne elementy twojego auta, gdyby potrafiły mówić?

Prawdopodobne, że sprzęgło wyraziłoby prośbę, byś przestał jeździć z opartą o nie stopą (drobne naciski przyspieszają jego zużycie), silnik zgłosiłby protest przeciwko jeździe na zbyt niskich obrotach (ten częsty nawyk kierowców prowadzi do szybszego zużycia silnika i skrzyni biegów), a układ hamulcowy zwróciłby uwagę, abyś – zwolniwszy przed progiem zwalniającym – odpuścił hamulec znajdując się na progu (jazda z naciśniętym hamulcem przez progi może powodować uszkodzenie zacisków i tarcz).

Można przypuszczać, że producenci aut podążą wytyczonym trendem i coraz więcej części naszych pojazdów będzie sygnalizować swoje problemy, dzięki czujnikom przekazującym informacje na deskę rozdzielczą, a w przyszłości autonomiczne auta same rozwiążą swoje problemy.

Twój zespół lub organizacja nie jest jednak – przynajmniej na razie – pojazdem całkowicie autonomicznym.

Dlatego w twoim interesie jest wsłuchiwać się w to, co mówią członkowie twojego zespołu. A jeszcze mocniej – wsłuchiwać się w to, czego nie mówią.

Design Thinking to proces, który zaczyna się od otwarcia uszu na konkretnych ludzi i usłyszenia tego, co mają do powiedzenia. Twój pracownik to skarb, który ma do przekazania i zaproponowania mnóstwo pomysłów i inspiracji, w wielu obszarach działalności twojego zespołu.

Otwarcie uszu na pracownika, wsłuchanie się w niego i umiejętne motywowanie go do werbalizowania uwag i pomysłów dotyczących działalności zespołu i organizacji skutkuje bardzo istotną salwą efektów w obszarze motywacyjnym: angażuje pracownika, otwiera go na zespół, wzmacnia jego zaufanie do lidera i organizacji. 

Prawdziwą super-moc Design Thinking okazuje, gdy staje się świadomym narzędziem oddziaływania na zespół w rękach otwartego na nowe pomysły i innowacje lidera.

Prowadzi wówczas do wzmacnianie więzi w zespole, wzrostu efektywności organizacji i budowania konkretnej wartości w firmie, uruchamiając procesy wzrostu w organizacji.

2. Jak skutecznie rozbudzić kreatywność w zespole i w pełni wykorzystać zespołowy potencjał twórczy prowadząc do uruchomienia procesów wzrostu w organizacji

Skoro wsłuchiwanie się w głos pracowników jest tak korzystne z punktu widzenia interesu organizacji – jak wskazaliśmy powyżej – stoją przed tobą, jako liderem, konkretne wyzwania:

 • Co zrobić, by członkowie twojego zespołu zaczęli otwarcie werbalizować swoje pomysły?
 • Jak sprawić, by pracownicy zechcieli szczerze sygnalizować zauważone problemy zawczasu, zanim te zdążą się zwielokrotnić? 
 • Co zrobić, by członkowie zespołu przychodzili do ciebie z pomysłami zanim podobne będą już opisywane w gazetach?
 • Jak sprawić, by twoi pracownicy chętnie inicjowali projekty, zanim konkurencja zdąży wdrożyć podobne? 

Design Thinking jest twoim sprzymierzeńcem w realizacji tych wyzwań. Metoda Design Thinking inspiruje w pracownikach nowe podejście do pracy zespołowej, wyzwala pozytywną energię i rozbudza na nowo zaangażowanie.

Generowanie pochodzących od członków zespołu pomysłów i wdrażanie tych najcenniejszych – to jedna pieczeń. Drugą, którą – dzięki Design Thinking – przyrządzisz na tym samym ogniu, jest możliwość wytworzenia w zespole fascynującej atmosfery głębokiej empatii, zrozumienia i zaufania, które tworzą wartość samą w sobie dla rozwoju efektywności i potencjału zespołu i organizacji.

3. Jakie korzyści daje metoda Design Thinking w obszarze rozwoju potencjału kreatywnego zespołów i budowania wartości organizacji?

Design thinking to proces, który zaczyna się w ludziach, a kończy innowacyjnymi rozwiązaniami dopasowanymi do ich potrzeb. Polega na budowaniu głębokiej empatii i zrozumienia, generowaniu pomysłów, tworzeniu prototypów i testowaniu ich w praktyce z użytkownikami.

Człowiek jest najważniejszym źródłem innowacji.

Nurt temu źródłu nadają jego potrzeby. 

Design thinking wspiera rozwiązania problemów, ale także pomaga znajdować problemy, z których istnienia nie zdajemy sobie sprawy, a ich rozwiązanie może w znaczący sposób poprawić jakość, czy efektywność działań zespołu. To podejście, które pozwala oswoić się z ciągłymi zmianami, ale też projektować bardzo wartościowe rozwiązania. 

Dzięki właściwemu użyciu narzędzia Design Thinking lider ma szansę wprowadzić w zespole wylęgarnię cennych pomysłów i inicjatyw i po przeprowadzeniu procesu wdrażać te najcenniejsze z punktu widzenia zespołu i organizacji. 

Wpływ Design Thinking na zespół wykracza daleko poza konkretny proces zainicjowany przez lidera. Może stać się dla pracowników stylem myślenia o zespołowym działaniu i stanem umysłu, w którym ciągłe usprawnianie obszaru działania zespołu przeradza się w nawyk.

4. W czym tkwi sekret siły Design Thinking i na czym w praktyce polega skuteczność tego narzędzia?

Głęboka empatia, wzajemne zrozumienie w zespole i zaufanie do lidera, które również zostają wyzwolone przez Design Thinking, stają się żyznym gruntem, na którym najlepsze pomysły i inicjatywy pochodzące od członków zespołu, mogą w zachwycający sposób rozkwitać dla dobra organizacji i jej celów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w czym tkwi sekret siły Design Thinking, zapraszamy na krótką podróż po wnętrznościach tego fascynującego mechanizmu.

Proces Design Thinking składa z się z pięciu etapów modelu myślenia projektowego:

 • Empatia
 • Definiowanie wyzwania
 • Tworzenie rozwiązania
 • Prototypowanie i Testowanie
 • Planowanie wdrożenia

I. Odkrywanie

Tryb empatii to praca, którą wykonujesz, aby zrozumieć ludzi w kontekście wyzwania projektowego. Na tym etapie dużo pracuje się z użytkownikami. Obserwowanie tego, co robią ludzie i jak wchodzą w interakcję z otoczeniem, daje wskazówki na temat tego, co myślą i czują.

Rozmowa nastawiona na słuchanie może zaskoczyć zarówno projektanta, jak i uczestników, ujawniającymi się nieoczekiwanymi spostrzeżeniami. 

Zobacz użytkowników i ich zachowanie w kontekście ich życia.

W trakcie tego etapu przygotujemy kilka pytań, które chcesz zadać, ale spodziewaj się, że rozmowa może iść w innych kierunkach niż zakładasz. Poproś kogoś, aby pokazał Ci, jak wykonuje zadanie. Poproś ich, aby fizycznie przeszli przez wszystkie kroki i omówili, dlaczego robią to, co robią. Poproś ich, aby wokalizowali, co dzieje się w ich umysłach, gdy wykonują zadanie lub wchodzą w interakcję z obiektem.

Tak wiele historii jest zawartych w artefaktach. Wykorzystaj środowisko do zadawania głębszych pytań.

II. Definiowanie

Tryb definiowania procesu projektowania polega na zapewnieniu przejrzystości i skupienia się na przestrzeni projektowej. Celem jest stworzenie sensownego i wykonalnego etapu rozwiązania problemu.

Tryb definiowania ma sens. Skutkuje to twoim punktem widzenia (POV): wyraźnym wyrażeniem problemu. Tryb „Zdefiniuj” to również próba syntezy naszych ustaleń w spostrzeżenia.

Ostateczny punkt widzenia musi łączyć te trzy elementy – użytkownika, potrzeby i wgląd – w opis problemu, który będzie mógł stanowić podstawę do wykonania pozostałych prac projektowych.

Dobry punkt widzenia to taki, który:

 • Zapewnia jasność zrozumienia problem
 • Inspiruje Twój zespół
 • Podaje kryteria oceny konkurencyjnych pomysłów
 • Umożliwia zespołowi równoległe podejmowanie niezależnych decyzji
 • Podbija serca i umysły ludzi, których spotykasz

III. Tworzenie rozwiązania

Tworzenie rozwiązania to etap, w którym koncentrujesz się na generowaniu pomysłów. Ideą jest przejście od identyfikowania problemów do tworzenia rozwiązań dla naszych użytkowników.

Szczególnie na wczesnym etapie projektu koncepcyjnego, idea polega na dążeniu do, jak najszerszego zakresu pomysłów, spośród których można wybierać, a nie po prostu znajdowaniu jednego, najlepszego rozwiązania.

Można zastosować techniki takie jak burza mózgów. Po zebraniu jak największej liczby pomysłów, dwa lub trzy, które otrzymają najwięcej głosów, przekazuje się do prototypowania.

Wybór najlepszego rozwiązania zostanie dokonany później, poprzez testy użytkowników i opinie.

IV. Prototyp

Tryb prototypowy to tworzenie przykładowego rozwiązania, Celem tego etapu jest udzielenie odpowiedzi na pytania przybliżające Cię do ostatecznego rozwiązania. Na wczesnych etapach należy tworzyć prototypy o niskiej rozdzielczości, które można szybko i tanio wykonać (przemyśl minuty i grosze), ale mogą uzyskać przydatne informacje zwrotne od użytkowników i współpracowników.

Prototypem może być wszystko, z czym użytkownik może wchodzić w interakcje. Ściana notatek, postów, gadżet, który stworzyłeś, zadanie polegające na odgrywaniu ról, a nawet scenariusze.

Nie spędzaj zbyt długiego czasu i nie poświęcaj sporej dawki energii w trakcie wspomnianego etapu testowania. Celem tej części procesu jest odpowiedź na konkretne pytanie. Prototyp należy budować z myślą o użytkowniku.

V. Test

Tryb testowy służy do uzyskania opinii na temat utworzonych prototypów. Pokaż je swoim użytkownikom i zyskaj kolejną okazję do okazania empatii dla osób, dla których projektujesz. Najlepiej byłoby, gdybyś przeprowadził test w realnym kontekście.

Ten etap pozwala Ci uzyskać rzetelne opinie od użytkowników. Na ich podstawie dokonujesz przeglądu, oceniasz wypracowane rozwiązanie i wprowadzasz dalsze poprawki i usprawnienia.

5. Jak możemy ci pomóc w skutecznym zastosowaniu Design Thinking w celu maksymalizacji korzyści dla twojego zespołu i zwiększenia potencjału twojej organizacji ?

Design Thinking to rozwiązanie dla firm, korporacji, fundacji, szkół, administracji; dla wszystkich organizacji, które poszukują innowacji, ale nie poprzez kopiowanie i powielanie tego, co było, a przez wdrożenia oryginalnych rozwiązań opartych na głęboko rozpoznanych potrzebach użytkowników.

Design Thinking możesz wykorzystać w wielu obszarach, oto przykładowe wyzwania:

 • Jak pobudzić kreatywność zespołu przy projektowaniu produktów i usług
 • Jak rozwinąć kompetencje aktywnego słuchania i pracy w grupie
 • Jak wyznaczać cele i priorytety oraz skutecznie je wdrażać 
 • Jak wzmocnić odporność psychiczną indywidualną, jak i zespołową
 • Jak wzmocnić postawę aktywną, a nie reaktywną w członkach zespołu
 • Jak projektować produkty szyte na miarę według potrzeb klienta zgodnych z misją, wizją i wartościami organizacji
 • Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników poprzez projektowanie doświadczeń

Wiemy jak skutecznie zastosować narzędzie Design Thinking w celu maksymalizacji korzyści dla twojego zespołu i zwiększeniu jego efektywności.

Jeśli interesuje cię nasze podejście do usprawniania zespołów z użyciem narzędzie Design Thinking, chcesz spróbować zastosować to narzędzie w swojej organizacji? – zapraszamy do kontaktu. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Dane kontaktowe – kontakt
KPP Usprawniamy Biznes sp. z o.o. – UsprawniamyBiznes.pl
E-mail : info@usprawniamybiznes.pl
Tel. kom. : +48 513 075 075

Chcesz porozmawiać o warsztatach Design Thinking w swojej organizacji? Napisz do nas!

  Shopping Cart
  Przewiń do góry