Leadership

Lean Leadership opiera się na szacunku dla ludzi i ciągłym doskonaleniu.

Coraz bardziej zmęczony zespół musi wiedzieć, że nie musi zwiększać swojego tygodniowego obciążenia pracą, aby skończyć cokolwiek i wszystko – wiemy, że sprawy się opóźnią. Nie zakładaj, że jest to zrozumiałe i upewnij się, że zostało to skutecznie przekazane.

Lean leadership daje przestrzeń pracownikom do pracy, zadaje pytania , rozwija zespół przez coaching lub uczy rozwiązywania problemów, ułatwia eskalację. Chodzi o upewnienie się, że jako liderzy jesteśmy fizycznie (lub wirtualnie) obecni w określonych godzinach, aby nasi pracownicy byli w stanie szybko znaleźć rozwiązania.

Lean Leadership zaczyna się od znajomości własnych zasad i wartości aby wcielać je w strategie organizacji. Wartość to umiejętność tworzenia nowych produktów. Wartość to szczupły proces, który minimalizuje straty i optymalizuje produktywność. Wartość to kultura, która przyciąga i dodaje energii pracownikom, wydobywając ich maksymalny dyskrecjonalny wysiłek.

Taka strategia jest skierowana na proces przeprojektowywania systemu podejścia do ludzi i biznesu z wykorzystaniem środowiska IT, narzędzi a  połączenie tych elementów prowadzi do trwałych zmian , przeprojektowanie systemów i struktur organizacji. A rozwój efektywnych zespołów i liderów wraz z wdrożeniem coachingu prowadzi do trwałych zmian i wdrażania kultury lean.

Każdy lider potrzebuje coacha , bo każdy lider jest liderem zespołu, a trener może pomóc w rozwoju zespołu w kierunku wysokiej wydajności i samozarządzania.

Drugim krytycznym elementem Lean Leadership jest modelowanie zachowań poprzez praktykowanie dobrych nawyków dla zespołów i liderów zespołów, aby byli w pełni zaangażowani w rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie.

Inne cechy lidera wymieniane jako kluczowe dla mentalności Lean Leadership to wytrwałość i autentyczność. Stworzenie silnego poczucia celu w organizacji, z jasnymi celami i ścieżką do osiągnięcia tego celu, a także refleksja i uczenie się na błędach po drodze, są kluczowe dla długoterminowego sukcesu. Tak samo jest ze wspieraniem i zachęcaniem innych, jednocześnie przyjmując odpowiedzialność za wszelkie błędy. Cechy Lean leadership mówią o szacunku dla otaczających Cię osób i byciu uczciwym członkiem zespołu. A istotą dobrego przywództwa jest samoświadomość i inteligencja emocjonalna. Zarządzanie emocjami w miejscu pracy stało się bardziej potrzebne ze względu na szybkość zmian i zwiększoną widoczność biznesu w czasie rzeczywistym. Powiedziawszy to, żaden lider nigdy nie wzniósł się na szczyt i nie dokonał wielkich rzeczy bez wytrwałości, intuicji i bez dawania przykładu.

Liderzy Lean nie wydają poleceń. Przedstawiają pomysły, które są w najlepszym interesie firmy i uczą się od pracowników pierwszej linii, aby zrozumieć sposób ich pracy i zapewnić ciągłe doskonalenie. Celem jest zawsze dodawanie wartości, a robiąc to, świetny lider zainspiruje swój zespół do cięższej i wydajniejszej pracy, co zaowocuje lepszymi wynikami biznesowymi. Liderzy muszą być zawsze przygotowani do dostosowywania swoich strategii, aby wychwytywać pojawiające się możliwości lub stawić czoła nieoczekiwanym wyzwaniom”. 

Podsumowując, zasady Lean Leadership nie są nowe. To cechy, które zawsze wyróżniały wielkiego lidera od przeciętnego. Kluczem do Lean Leadershipu jest ciągłe wdrazanie i praktykowanie tych zasad w codziennej kulturze biznesu i osadzenie ich poprzez powtarzalne zachowania, które pokazują oczekiwania szerszej organizacji i zachęcają do wyjątkowych wyników.

Lean Leadership jest odpowiedzią na wyzwania związane z innowacyjnymi metodami i potencjałem ludzkiej kreatywności. Zadaniem Lidera Lean jest zdefiniowanie strategicznego wyzwania dla swojej organizacji i przedstawienie tego wyzwania w sposób, który tworzy odpowiedź, która skutkuje istotnymi zmianami i ciągłym doskonaleniem.

Kiedy myślimy o Lean Leadership mówimy o zmianie kultury organizacyjnej. Nie działa podejście w którym nagradza się i wymaga się krótkoterminowego sukcesu. Nie daje to dłuższych rezultatów. Lean Leadership to transparentna komunikacja, angażowanie osób w dyskusje i spotkania. 

Lean leaderhip zaczyna się od góry od Dyrektora, od kierownika linii biznesowej, bo to oni modelują zachowania, muszą przewodzić zmianie czyli używać metodologii PDCA lub A3, definiować standardową pracę lidera i mapować procesy. Robiąc te rzeczy, rozumieją swoją wartość i modelują zachowanie osób poniżej. 

W kulturze Lean jest bardzo istotna motywacja (odpowiedzialność i wzmocnienie), a także bezpośredni coaching i informacja zwrotna.

Shopping Cart
Przewiń do góry