Coaching biznesowy

Coaching Biznesowy – skuteczny sposób na wyzwolenie siły lidera i zbudowanie warunków na krok milowy w życiu zawodowym, czyli…

Jak możemy ci pomóc uwolnić potencjał lidera i stworzyć warunki sprzyjające osiągnięciu sukcesu

„Nasze podejście do coachingu zaczyna się od struktury – dostosowanej do potrzeb klienta i wyważonej – aby skupić się na, wzajemnie „zakontraktowanym” celu, prowadzącym do sukcesu, uzgodnionym z pracodawcą, kierownikiem liniowym, Uczestnikiem – przedsiębiorcą, kierownikiem, menedżerem lub specjalistą.”

KPP Usprawniamy Biznes 🍀  info@usprawniamybiznes.pl 🍀 +48 513 075 075

Jakie informacje znajdziesz na tej stronie?

 1. Dlaczego odpowiednio poprowadzony i kompetentny Coaching Biznesowy może być skutecznie użyty, jak dźwignia zawodowa, abyś mógł wyzwolić w sobie siłę lidera i zbudować warunki na awans?
 2. Jak skutecznie wykorzystać Coaching Biznesowy do osiągnięcia znacznego sukcesu w pracy i zrobić krok milowy w życiu zawodowym?
 3. Jakie korzyści daje Coaching Biznesowy w obszarze rozwoju zawodowego?
 4. W czym tkwi sekret siły Coachingu Biznesowego i na czym w praktyce polega skuteczność tego narzędzia?
 5. Jak możemy ci pomóc w efektywnym wykorzystaniu Coachingu Biznesowego w rozwoju twojej kariery?

1. Dlaczego odpowiednio poprowadzony i kompetentny Coaching Biznesowy może być użyty, jak dźwignia zawodowa, abyś mógł wyzwolić w sobie siłę lidera i zbudować warunki na awans

Jako zaangażowany lider jesteś skarbem dla firmy i zespołu, jednak, gdy przez zbyt długi czas, znajdujesz się zbyt blisko problemów zespołu lub organizacji, łatwo zatracić się w szczegółach, przez co możesz zagubić niezbędną do racjonalnego działania perspektywę, dystans i świeżość spojrzenia.

Ich brak stwarza zagrożenie utraty kontroli i wizji nie tylko w odniesieniu do twojego zespołu lub całej organizacji firmy, ale również względem twoich osobistych celów – zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych. W efekcie rośnie ryzyko katastrofy na obu polach.

Remedium jest rzetelny, kompetentny feedback, który dostarczy ci dodatkowych danych niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji, przybliżających cię do osiągnięcia wyznaczonych celów.Rzetelne i wiarygodne wsparcie ze strony kompetentnego Coacha jest możliwe dzięki jego perspektywie obiektywnego punktu widzenia. Jego wiedza i doświadczenie, umożliwiają szybką identyfikację problemów i zagrożeń oraz szans i okazji, znajdujących się często poza polem widzenia zaangażowanego lidera.

2. Jak skutecznie wykorzystać Coaching Biznesowy do osiągnięcia znacznego sukcesu w pracy i zrobić krok milowy w życiu zawodowym

Kompetentni eksperci zajmujący się Coachingiem Biznesowym pomogą ci odszukać możliwości, rozważyć rozwiązania, ustawić priorytety i zdefiniować cele, których – być może – nawet nie brałeś pod uwagę.

W życiu zawodowym każdego człowieka można zidentyfikować okienka czasowe, w których właściwa pomoc kompetentnego Coacha, jest w stanie znacząco przyspieszyć rozwój kariery i wynieść cię na wyższy poziom.

Nasze podejście do Coachingu zaczyna się od struktury – dostosowanej do potrzeb klienta i wyważonej – aby skupić się na, wzajemnie „zakontraktowanym” celu, prowadzącym do sukcesu, uzgodnionym z pracodawcą, kierownikiem liniowym, Uczestnikiem – przedsiębiorcą, kierownikiem, menedżerem lub specjalistą.

3. Jakie korzyści daje Coaching Biznesowy w obszarze rozwoju zawodowego ?

Nieważne czy jesteś liderem, który walczy o awans, czy przedsiębiorcą, który jest niepewny swojego jutra.
Coaching może być najlepszą inwestycją, jaką dokonasz w swojej karierze lub biznesie. 

Coachingu kładzie się nacisk na rozwój przywództwa, wypracowanie wizji organizacji i rozwój zespołu, który pomoże urzeczywistnić tę wizję. Coaching jest indywidualnym, celowym procesem, który wpływa na rozwój mocnych stron liderów i pomaga w identyfikowaniu słabości, służy autorefleksji. 
Pomaga przekraczać wewnętrzne bariery i ograniczenia i prowadzi do uwolnienia potencjału osoby coachowanej (coachee)

W czasie ciągłych zmian przywództwo jest kluczem do sukcesu organizacji. Zróżnicowane środowisko biznesowe oraz wirtualne zespoły i ograniczone zasoby wymuszają rosnącą presję i nowe wyzwania dla liderów.
Coaching rozwija potencjał, poprawia wydajność i stawia poszczególne osoby na szybkiej drodze do sukcesu. 

Dzieje się to poprzez rozwijanie osobistych umiejętności przywódczych, wyznaczanie konkretnych i mierzalnych celów. Coaching pomaga w szybszym osiąganiu celów, podejmowaniu lepszych decyzji oraz poprawia komunikacje i relacje. 

Wśród wielu wymiernych korzyści płynących z Coachingu, jednak z perspektywy potrzeb lidera lub wyższej kadry kierowniczej, najbardziej zauważalne są rezultaty w obszarach:

 • Rozwój umiejętności przywódczych i strategicznego planowania
 • Zwiększona zwinność i zdolności adaptacji
 • Usprawnienie podejmowania decyzji
 • Nabycie umiejętności skutecznego wyznaczanie celów i szybsze osiąganie celów
 • Umiejętność inspirowania i motywowania zespołów, w tym – w rozproszonych geograficznie lokalizacjach
 • Efektywna komunikacja wpływająca pozytywnie na relacje w pracy
 • Zyskuje się zwiększoną pewność siebie
 • Zwiększa się kreatywność usprawnień i wdrażanych innowacji w biznesie

4. W czym tkwi sekret siły Coachingu Biznesowego i na czym w praktyce polega skuteczność tego narzędzia ?

Siła Coachingu Biznesowego bazuje na wiedzy i umiejętnościach Coacha w zakresie rozpoznania problemu i prowadzenia szytego na miarę procesu w wyznaczonym wspólnie z liderem celu. W praktyce skuteczność tego procesu zależy od współpracy pomiędzy Coachem i liderem.

Executive Coaching: dla wszystkich liderów lub zespołów kierowniczych

Executive Coaching, inaczej Coaching 1 na 1, to proces dostosowany do potrzeb rozwoju przywództwa u kadry kierowniczej, liderów liniowych i osób o wysokim potencjale. 

Dzięki temu, że lider pracuje jeden na jednego z Coachem nad swoimi celami i wyzwaniami, lider zyskuje większą samoświadomość, odkrywa swój potencjał oraz poszerza umiejętności przywódcze. 

Nacisk kładziony jest na wsparcie przywództwa na szczycie organizacji. 

Im wyżej klient wspina się po drabinie korporacyjnej, tym jest bardziej samotny. Coach KPP Usprawniamy Biznes jest wsparciem kadry kierowniczej – pracując wspólnie nad problemami, z którymi lider musi się zmierzyć.

Coaching rozwoju i sukcesu: dla liderów, project managerów, specjalistów od usprawnień w organizacji

Ten rodzaj Coachingu koncentruje się na obecnych lub przyszłych zadaniach lub możliwościach. Jest to zobowiązanie do „przygotowania” lidera do następnego kroku i / lub udoskonalenia jego umiejętności, gdy staną się bardziej widoczne dla interesariuszy. 

Wszyscy mamy swoje mocne strony i ślepe obszary. Nasi trenerzy badają z liderem, które atrybuty pomogły mu w osiągnięciu obecnej pozycji i jakie atrybuty mogły być lub były potencjalną kotwicą.

Coaching for Performance

Rodzaj Coachingu koncentrujący się na doskonaleniu obecnych i przyszłych wyzwań. Czy menedżer ma trudną sytuację, którą należy wygładzić, zanim będzie gotowy na następny awans?

Model ten rozwiązuje jeden problem – słabość – wadę, którą należy dogłębnie zbadać, niezależnie od tego, czy jest to cecha osobista, która wymaga zmiany, czy umiejętność biznesowa, którą należy poprawić lub zmienić.

Coaching projektów transformacyjnych: dla liderów i zespołów

Ten program koncentruje się na określonych projektach z udziałem liderów i / lub zespołów kierowniczych. Wymaga się tutaj przywództwa strategicznego, gdyż celem jest zdefiniowanie nowego podejścia strategicznego i zbadanie – ewaluacja – powstałych podczas sesji opcji. 

To podejście Coachingowe nadaje się do inicjatyw związanych z transformacją.

Coaching indywidualny: dla potencjalnych lub przyszłych liderów

Coaching indywidualny, w którym podstawową zasadą jest założenie, że ludzie są z natury zaradni, kreatywni, integralni.

Jest kierowany do pracowników, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności liderskie. Rezultat jest osiągany dzięki pytaniom, autorefleksji, gdyż liderzy samodzielnie znajdą odpowiedzi w sobie. 

Zakładając, że liderzy są w pełni zdolni do znajdowania własnych odpowiedzi, Coach staje się bardziej przewodnikiem niż doradcą lub mentorem. Każda sesja będzie w dużej mierze oparta na Coachingu procesowym.

5. Jak możemy ci pomóc w efektywnym wykorzystaniu Coachingu Biznesowego w rozwoju twojej kariery?

Wiemy jak skutecznie zastosować narzędzie Coaching Biznesowy w celu maksymalizacji korzyści dla ciebie lub twojej organizacji.

Jeśli interesuje cię nasze podejście do Coachingu Biznesowego, albo chcesz spróbować – zapraszamy do kontaktu. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Dane kontaktowe – kontakt
KPP Usprawniamy Biznes sp. z o.o. – UsprawniamyBiznes.pl
E-mail : info@usprawniamybiznes.pl
Tel. kom. : +48 513 075 075


Katarzyna Więckowska coach Action Learning pomaga korporacjom, małym i średnim przedsiębiorstwom. Pracuje na problemach, z którymi boryka się Twoja firma i dzięki formule Action Learning pomaga w formułowaniu zaleceń, które możesz natychmiast wdrożyć.

Paulina Sawa coach liderów sprzedaży, menedżerów, kadry kierowniczej – coaching w zakresie zarządzania sprzedażą, coachingu przywództwa i doradztwa w zakresie zarządzania. Praca w obszarze zbudowania właściwego zespołu dzięki FRIS co zwiększa produktywność i uwalnia potencjał

Chcesz zadbać o rozwój liderów i pracowników w swojej organizacji? Napisz do nas!

  Shopping Cart
  Przewiń do góry