loader image

Współpracujący
trenerzy

 Agnieszka Kurzawska

Certified International Professional Trainer®, dyplomowany Business Coach, certyfikowany Coach Prowokatywny, Trenerka Metody Biegun, Trenerka ORKE oraz wspomagania z 15-letnim doświadczeniem szkoleniowym, zarówno dla biznesu jak i edukacji.

Łączy wiedzę i umiejętności coachingowe oraz trenerskie z doświadczeniem biznesowym marketingowca i PR-owca.

Partner oraz Trener Stylów Myślenia FRIS®. Konsultant MaxieDISC®.

Autorka kart coachingowych "MOVEIN - wprowadź zmiany" opartych na modelu GROW. Prywatnie pasjonatka psychologii, poznawania nowych ludzi, kultur i smaków.

 Bożena Botero-Leonik

Learning & Development Manager Men-tor / Coach / Trener

 Lidia Sykucka

Coach, mentor i facylitator specjalizujący się w przywództwie, budowaniu zespołów i zwiększaniu efektywności z jednoczesną dbałością o motywację i satysfakcję współpracowników i podwładnych.

Menedżer z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w międzynarodowym koncernie o złożonej strukturze biznesowej. Praktyk w zarządzania zespołami operacyjnymi i projektowymi do 250 osób, modelowania procesów biznesowych, usprawniania i podnoszeniu efektywności. Doświadczenie w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych z partnerami wewnątrz i spoza organizacji.

 Karina Cienciała

Trenerka biznesu i rozwoju osobistego, Coach i Psycholog, posiadająca niezbędne certyfikaty Akademii SET, dyplomy Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w zakresie kształtowania i zmiany zachowania oraz konsultingu z zakresu HR. Jest także dyplomowanym Coachem Noble Manhattan Coaching oraz certyfikowanym trenerem gry coachingowej Podróż Bohatera®.

Od lat wspiera ludzi w pokonywaniu barier społecznych i osobistych, odkrywaniu nowego, wdrażaniu zmian i budowaniu zaufania do siebie oraz innych ludzi.

Specjalizuje się w indywidualnym, grupowym i zespołowym coachingu, reintegracji zespołów i teambuilding, strategii i wizji firm i zespołów, szkoleniach trenerskich oraz w zmianach, konfliktach i współpracy zespołowej.

Karina usprawni Twój biznes dzięki umiejętnemu zarządzaniu stresem, prokrastynacją oraz emocjami.