loader image

Co to jest 

mentoring biznesowy?

Mentoring to relacja pomiędzy doświadczoną jednostką a uczniem. Dzięki swojemu doświadczeniu mentor wspiera, doradza i daje wskazówki, które są podwaliną do osiągnięcia sukcesu. Mentoring biznesowy to relacja pomiędzy doświadczonym mentorem a osobą poszukującą wsparcia w prowadzeniu lub założeniu firmy. Dzięki swojej wiedzy mentor biznesowy jest w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie i wspomóc usprawnianie biznesu. 

Dlaczego warto?

Sesje mentoringowe mogą wspierać w podejmowaniu trafniejszych i lepszych decyzji biznesowych. Spotkania z doświadczonym ekspertem pozwolą na skuteczniejszą analizę wyzwań i lokalizacje blokerów, a także zapewnią świeże i bezstronne spojrzenie na problemy oraz fachowy feedback. 

Mentor biznesowy powinien być obiektywny w swoim osądzie, jego doświadczenie życiowe jak i zawodowe są punktem wyjścia i stanowią swoisty punkt odniesienia dla podopiecznego. Wskazówki mogą odnosić się od doradztwa jak przygotować się do ważnej prezentacji (power speech), kwestii kadrowych w przedsiębiorstwie, po wsparcie w budowaniu produktywnego zespołu czy decyzjach związanych z rozwojem osobistym.

Wśród niezliczonych zalet takich spotkań można zauważyć m.in.:

 • Minimalizację poziomu ryzyka w podejmowaniu decyzji biznesowych - komentarz i wsparcie osoby podzielającej ten sam mindset umożliwia trafniejsze decydowanie.

 • Skupienie energii - rozmowa o sukcesach może być motorem napędowym dla dalszych działań. Spotkanie z mentorem pozwoli "naładować baterie motywacyjne".

 • Szybsze osiąganie wyznaczonych celów - inicjowanie działań w odpowiednim czasie może mieć wpływ na zyski. Dzięki optymalizacji czasu i energii otwierają się nowe możliwości, pozwalające na podejmowanie wyzwań i ich realizację.

Co zyskujesz pracując z mentorem?

Mentor biznesowy podczas spotkania ma na celu Twoje dobro i motywowanie Cię do działania. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, nasi certyfikowani mentorzy są w stanie wspierać Cię na każdym etapie Twojej ścieżki zawodowej lub/i życiowej.

Dzięki konsekwencji i regularnym spotkaniom jesteś w stanie ocenić swoje możliwości oraz obrać wyznaczone cele, a później zrealizować je z powodzeniem. Bądź, jeśli pojawi się porażka wyciągnąć z niej naukę i dzięki wsparciu mentora przekuć ją w sukces.

Zalety współpracy

Mentor będzie pilnować realizacji Twoich celów

Dzięki wsparciu i werbalizacji kamieni milowych na Twojej drodze, będziesz w stanie skupić się na ich finalizacji. Posiadanie mentora biznesowego nie rozwiąże automatycznie wszystkich wyzwań biznesowych - wdrożenie zmian należy do Ciebie!

Przygotuj się na wyzwanie!

Czasem tkwimy w utartych schematach zadowalając się obecnym stanem rzeczy. Podczas spotkań mentor będzie rzucał Ci wyzwania i zachęcał do wyjścia ze strefy komfortu - po to by "dobre" stało się "lepsze".

Pozwólcie sobie rezonować

Czerp korzyści z oparcia jakie masz w drugiej osobie. Kluczową rolą mentora biznesowego jest słuchanie, stymulowanie i kwestionowanie Twojego myślenia.

Chłoń doświadczenie

Odnoszący sukcesy, rozwijający się biznes przynosi nowe wyzwania, takie jak zatrudnianie nowych pracowników, pozyskiwanie nowego kapitału i wchodzenie na nowe rynki. Mentor biznesowy może zaoferować konkretne wsparcie, podzielić się najlepszymi praktykami z innych branż i sektorów.

Zyskasz ocenę niezależnego eksperta

Dzięki spojrzeniu z boku i innej perspektywie mentor jest w stanie wskazać Ci mocne strony, obszary wymagające poprawy, zagrożenia a także szanse, które możesz wykorzystać.

Korzyści płynące dla organizacji z mentoringu biznesowego

 • Uzupełnienie procesów zarządzania o niezbędną wiedzę;

 • Realizacja zasad organizacji „uczącej się";

 • Identyfikacja i transfer "wiedzy ukrytej" będącej czynnikiem sukcesu organizacji;

 • Zatrzymanie wiedzy w organizacji;

 • Tworzenie ścieżki rozwoju dla pracowników na różnych szczeblach; 

 • Przyspieszenie wzrostu organizacji;

 • Budowanie zespołu, możliwość pełnienia różnych ról w zespole;

 • Wzrost motywacji pracowników oraz zmniejszenie rotacji;

 • Ograniczenie liczby szkoleń prowadzonych przez firmy zewnętrzne;

 • Wzmocnienie kluczowych wartości kultury organizacyjnej wśród pracowników.

Zobacz nasze certyfikaty

Uwolnij swój potencjał

Chcesz przekroczyć granice swojej bezpiecznej strefy, spróbować czegoś nowego? 

Dzięki mentoringowi biznesowemu zrobisz pierwszy krok by:

 • wydajniej pracować, 

 • skuteczniej wyznaczać cele,

 • spełniać marzenia,

 • korzystać w pełni z życia!

Umów bezpłatną konsultację