loader image

Zarządzanie różnorodnością

Oferujemy warsztaty rozwojowe dla zespołów niezależnie od etapu ich rozwoju. Identyfikujemy obszary, w których występuje zróżnicowanie mogące stanowić potencjalne źródło problemu.

W obecnych czasach różnorodność zespołu ma wiele wymiarów:

  • Płeć
  • Wiek
  • Aspekty osobowości
  • Doświadczenie
  • Kultura pochodzenia

Każdy z powyższych wymiarów możemy zidentyfikować i oszacować jego wpływ na efekt pracy zespołu, zaproponować rozwiązania niwelujące efekt negatywny a nawet dające wartość dodaną.

W firmie, dla której motywacja i utrzymanie doświadczonego pracownika jest elementem warunkującym osiągnięcie celu biznesowego, umiejętność zarządzania różnorodnością jest niezbędną kompetencją nie tylko działu HR ale każdego menedżera.

W obszarze różnorodności pracujemy z wykorzystaniem:

  • Narzędzi psychometrycznych takich jak FRIS, MTQ
  • Warsztatów facylitowanych metodą Job Craftingu
  • Modeli team coachingowych

Interesują Cię nasze szkolenia? 
Chcesz nawiązać współpracę?

Proszę o wycenę