loader image

Przywództwo

Skale szczegółowe ILM72 – określają preferowany styl przywództwa. Jest to badanie kwestionariuszem zawierającym 72 pytania.

ILM 72 jest narzędziem psychometrycznym i testem normatywnym, oznacza to, że wyniki prezentowane są na tle populacji menedżerów i liderów. Umożliwia to porównywanie osób i ich stylów przewodzenia i zarządzania. Polega na unikalnej w skali światowej ocenie przyjętego stylu przywództwa na poziomie indywidualnym i zespołowym wraz ze wskazaniem obszarów, w których może być on bardziej efektywny (skuteczność przywództwa w zakresie zachowań przywódczych) – w celu określenia preferowanego stylu przywództwa, który wspiera rozwój menedżerski a dodatkowo wspomaga strategiczny rozwój organizacji.

Umożliwia to porównywanie osób i ich stylów przewodzenia i zarządzania.

 1. Zorientowany na zadania vs. Zorientowany na Ludzi – to skala motywacji, która wskazuje jakimi przekonaniami kieruje się menadżer w motywowaniu ludzi.
 2. Elastyczny vs. Zasadniczy – to skala zaangażowania – pokazuje jak zarządzający włącza ludzi w działanie.
 3. Zdecentralizowany vs. Scentralizowany – to miara kontroli, pokazuje jaki zdaniem lidera powinien być zakres jego bezpośredniego wpływu.
 4. Zarządzający przez pochwały vs. Zarządzający przez wymagania – to opis preferowanego sposobu pracy.
 5. Nastawiony na proces vs. Nastawiony na efekt – to miara orientacji na cele i pokazuje poziom determinacji w osiąganiu wyników.
 6. Oparty na zdobytej wiedzy vs. oparty na wrodzonych zasobach – to skala, która pokazuje na ile ważna dla lidera jest teoria w praktyce a na ile indywidualne predyspozycje.

 

Skale wskazują na główne kompetencje przywódcze:

 1. Koncentracja na rezultatach – miara opisuje determinację w realizacji planów, która napędza lidera i jego zwolenników (followers). Satysfakcja w znacznym stopniu uzależniona jest od tej kompetencji przywódczej.
 2. Koncentracja na poszczególnych osobach – wskazuje na wzmacnianie zdolności, pewności i zaangażowania jednostek, by umożliwić im osiągnięcie sukcesu i poczucie spełnienia w działaniu.
 3. Koncentracja na pracy zespołowej – podkreśla i wzmacnia między działową pracę zespołową. Określa poziom wiedzy i wsparcia jakiego lider udziela w zakresie tego jak pracować razem w organizacji.

 

Rodzaje raportów ILM72 – przykładowe raporty ILM72

 1. Oceniający, rozwojowy, coachingowi ILM72
 2. Grupowy ILM72 (raport organizacyjny).

Dlaczego warto zrealizować to badanie?

 1. Porządkuje i systematyzuje wiedzę o przywództwie.
 2. Skraca czas diagnozy stylu przywództwa kandydata oraz pracownika.
 3. Buduje świadomość kadry zarządzającej.

Badanie stanowi nieocenione wsparcie w procesach: 

 • rekrutacji,
 • sukcesji,
 • planowania rozwoju,
 • sprawdzania postępów w projektach rozwojowych, talentowych oraz procesach coachingowych.

Zwiększa trafność pomiarów assessment center i develoment center. Skraca czas diagnozy w procesie coachingu, pomaga modelować kulturę organizacji i precyzyjnie wyznaczać profile kompetencyjne.

Interesują Cię nasze szkolenia?
Chcesz nawiązać współpracę?

Proszę o wycenę