loader image

Psychologia

Odporność psychiczna MTQPLUS

Podczas zmian bardzo ważne jest, abyś zwracał szczególną uwagę na poziom stresu członków zespołu.

Wiele osób jest zestresowanych, rozdrażnionych i wyczerpanych — w tym ty. Ale jeśli zauważysz, że ktoś zachowuje się inaczej — może „ktoś, kto był rozmowny i szczery, jest teraz posłuszny; lub ktoś, kto był spokojny i opanowany, ma teraz krótszy lont”, uznaj to za oznakę wypalenia.

Odporność psychiczna (MTQ)


Odporność psychiczna – skuteczny sposób na zwiększenie efektywności zespołu i unikanie kryzysów!


Jak możemy Ci pomóc zwiększyć efektywność Twojego zespołu i zbudować odporną psychicznie organizację?

Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz rację.
 Jeśli sądzisz, że nie potrafisz, to
 prawdopodobnie również masz rację.
Henry Ford

Jakie informacje znajdziesz na tej stronie?

1. Czym jest Odporność psychiczna zespołu i dlaczego skutecznie dbając o nią, lider może znacznie zwiększyć efektywność zespołu i uniknąć większych kryzysów?

Wiesz, jak to jest, gdy zlekceważysz drobną usterkę eksploatacyjną w samochodzie?

Zaniedbanie może skutkować dużo poważniejszą awarią, a dłuższy okres użytkowania maszyny na zbyt niskim poziomie wskaźnika oleju, może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem silnika.

Odporność Psychiczna jest czymś w rodzaju oleju silnikowego w twoim zespole. Jest to zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami i presją, co ma bezpośredni wpływ na efektywność twojego zespołu, jak również organizacji.

Dzieje się tak, dlatego, że osoby o wysokiej Odporności Psychicznej tworzą Odporne Psychicznie zespoły, a te budują Odporne Psychicznie organizacje.

Gdy poziom Odporności Psychicznej w twoim zespole spada, skutkuje to utratą jego efektywności, w dalszej kolejności coraz bardziej zauważalny staje się spadek jakości wyników pracy, pojawiają się problemy z realizacją wyznaczonych celów, a zespół lub organizacja znajdują się na prostej drodze do poważnego kryzysu. Dla lidera oznacza to katastrofę.

Dużo łatwiej i szybciej jest zawczasu wdrożyć działania profilaktycznie i uniknąć ewentualnego kryzysu, niż marnować zasoby i czas na ewentualne szerokie działania naprawcze.

2. Jak zbudować Odporność Psychiczną, zwiększyć efektywność ludzi oraz zespołów i zminimalizować ryzyko pojawienia się kryzysów w organizacji?

Odporność Psychiczna nie jest nam dana raz na zawsze, jej poziom może ulec wahaniom w skutek wielu czynników naturalnych dla zespołu, organizacji i ich środowiska biznesowego.

Co istotne, lider może stać się stroną aktywną w tym procesie przejmując nad nim kontrolę. Przywódca może skutecznie wpływać na kształtowanie się Odporności Psychicznej swojej i pracowników, z czego wielu nie do końca zdaje sobie zawczasu sprawę.

Ważne, by lider faktycznie zrozumiał, że wdrożenie i utrzymanie wysokiego poziomu odporności psychicznej członków jego zespołu, to wymóg konieczny do efektywnego funkcjonowania grupy i skutecznej realizacji wyznaczonych celów.

Skutecznym narzędziem w procesie zwiększenia odporności psychicznej twojego zespołu lub organizacji jest badanie sprawdzonym i uznanym na świecie kwestionariuszem MTQ48.

3. Jakie korzyści może przynieść użycie kwestionariusza Odporność Psychiczna MTQ48 dla zwiększenia efektywności zespołu i skutecznego zarządzania pracownikami?

Badanie Odporności Psychicznej MTQ48 daje liderowi szansę na:

 • wzrost wydajności i jakości pracy zespołu,
 • efektywne gospodarowanie zasobami ludzkimi,
 • racjonalizację nakładów sił oraz czasu,
 • rozwój i wsparcie pracowników,
 • możliwość zaplanowania grup zespołów o podobnych potrzebach rozwoju,
 • uwiarygodnienie konkretnych decyzji personalnych znajdujących poparcie wynikami badania.

Z perspektywy lidera badanie Odporności Psychicznej MTQ48 dodatkowo znajduje skuteczne zastosowanie w takich obszarach, jak:

 • planowanie działań zarządzania zespołem,
 • budowanie zespołów i grup projektowych,
 • organizacja ścieżek indywidualnego rozwoju,
 • rekrutacja wewnętrzna,
 • wsparcie decyzji dot. awansów,
 • działania profilaktyczne w obszarze wypalenia zawodowego.

Dla kogo konkretnie jest badanie Odporności Psychicznej MTQ48?

Kwestionariusz MTQ48 powstał z myślą o bardzo konkretnej potrzebie świata biznesu. Badanie Odporności Psychicznej, jak i późniejsza praca rozwojowa jest odpowiedzią na poniższe pytania, problemy i potrzeby:

 • Dlaczego niektóre osoby dobrze sobie radzą ze stresorami, z presją oraz z wyzwaniami, a inne tego nie potrafią?
 • Czy da się zmierzyć mocne i słabe strony w powyższym zakresie?
 • Czy można poprawiać Odporność Psychiczną ludzi, a tym samym ich wydajność i dobrostan?
 • Czy można ocenić skuteczność interwencji przedstawianych, jako efektywne?

 

Badanie odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ48 jest dedykowane liderom, pracownikom, zespołom i całym organizacjom. Badanie w formie skróconej można przeprowadzać również wśród młodzieży.

MTQ48 ma zastosowanie w indywidualnej, ale – co istotne – również zespołowej pracy rozwojowej, w rekrutacji, coachingu, szkoleniach i warsztatach.

4. Na czym w praktyce polega sekret skuteczności narzędzia „Odporność Psychiczna MTQ48” i z czego wynika efektywność zastosowania tej metody dla realizacji celów zespołu?

Aby w pełni docenić możliwości, jakie daje liderom narzędzie „Odporność Psychiczna MTQ48”, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów składających się na fundament tego mechanizmu.

Czym różni się wrażliwość psychiczna i Odporność Psychiczna?

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która determinuje na ile skutecznie radzimy sobie ze stresem, wyzwaniami, presją, niepewnością i zmianą. Co istotne znajomość swojej odporności psychicznej pomaga nam zrozumieć czy i jak szybko umiemy powrócić do stanu równowagi emocjonalnej po trudnej dla nas zmianie czy wystąpieniu niewygodnej okoliczności.

Odporność Psychiczna jest obecnie zdecydowanie bardziej na czasie niż kiedykolwiek, choć nie jest to temat nowy, to składa się na niego wiedza ekspercka kumulowana od wielu dekad. Pierwsze badania nad Odpornością Psychiczną sięgają roku 1966.

Wówczas mówiło się o rezyliencji i twardości psychicznej. Rezyliencja to umiejętność dochodzenia do siebie po porażce. Twardość psychiczna zawierała w sobie elementy poczucia kontroli, podejścia do wyzwań oraz zaangażowania. Odporność Psychiczna MTQ48 jest pochodną tychże obszarów.

Odporność Psychiczną możemy badać i rozwijać. Jest to cecha osobowości, którą możemy kształtować i budować poprzez ćwiczenia, dobre nawyki i praktyki oraz interwencje. Odporność Psychiczną pewne sytuacje i przeżycia mogą również osłabiać, kierując nas w stronę wrażliwości psychicznej.

Odporność Psychiczna – jako, że nie jest nam dana raz na zawsze – ulegać, więc może zmianom.

Filary odporności psychicznej w Modelu 4C to:

 • Kontrola (poczucie wpływu na własne życie, zarządzanie emocjami)
 • Zaangażowanie (Zorientowanie na ukończenie zadania oraz celu)
 • Wyzwanie (podejmowanie ryzyka, nauka przez doświadczenie i porażki)
 • Pewność siebie (pewność siebie w relacjach, wiara we własne umiejętności)

Łatwo zauważyć, że powyżej opisane obszary, są kluczowe z punktu widzenia sfery zawodowej człowieka, wydajności pracy, realizacji wyznaczonych celów, efektywności współpracy w zespole, a w konsekwencji – osiągnięciu wyników w organizacji.

Dobry lider będzie dążył do maksymalizacji korzyści płynących z odpowiedniego kształtowania się parametrów opisujących Odporność Psychiczną pracowników. Przyjrzyjmy się, więc cechom członków zespołów, do których kształtowania powinni dążyć przywódcy zarządzający zespołami i organizacjami.

Czym odznaczają się osoby Odporne Psychicznie?

 • Ujawniają innym tylko te emocje i uczucia, które chcą pokazać
 • Wierzą, że mają wpływ na bieg wydarzeń
 • Zachowują spokój w obliczu kryzysu
 • Potrafią dobrze planować i zarządzać swoim czasem
 • Widzą raczej rozwiązania, a nie problemy
 • Akceptują odpowiedzialność
 • Są wytrwałe i kończą pracę i projekty na czas
 • Lubią wyzwania i zmiany
 • Czerpią radość lub korzyść z uczenia się
 • Popycha ich do działania motywacja wewnętrzna
 • Traktują krytyczne informacje zwrotne jak informacje
 • Nie obawiają się zadawania pytań czy bronienia swojego zdania

Problem w tym, że oznaki spadku Odporności Psychicznej w organizacji nie zawsze są w porę dostrzeżone przez lidera.

5. Jak możemy Ci pomóc w skutecznym zastosowaniu narzędzia Odporność Psychiczna MTQ48 w celu maksymalizacji korzyści dla Twojego zespołu i zwiększeniu jego efektywności?

Wiemy jak skutecznie zastosować narzędzie „Odporność Psychiczna MTQ48” w celu maksymalizacji korzyści dla twojego zespołu i zwiększeniu jego efektywności.

Jak zadbać o Odporność Psychiczną?

Pierwszym krokiem jest diagnoza i świadomość punktu wyjściowego. Badanie odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ48 jest wiarygodne i rzetelne. Kwestionariusz w obecnej formie jest efektem działań lat badań i testów. Wszelkie potwierdzenia naukowe kwestionariusza znajdziesz na stronie twórcy (AQR International) lub zapytaj o nie, możemy udostępnić wyniki badań, które posiadamy.

Badanie składa się z 48 pytań. Test można przeprowadzić online. Badanie zajmuje maksymalnie 15 minut. Po wykonaniu badania, na spotkaniu z certyfikowanym konsultantem Odporności Psychicznej, omawiany jest raport wraz ze wskazówkami rozwojowymi do dalszej pracy.

Dzięki wynikom otrzymasz informacje potrzebne do opracowania planu, ukierunkowanych działań rozwojowych, co pozwala szybciej osiągnąć zakładane rezultaty. Aby zapewnić skuteczniejsze wdrożenie wskazówek i rozwijać Odporność Psychiczną w sposób systematyczny i uporządkowany możesz pracować z trenerem rozwoju osobistego w procesie coachingowym (pakiet 6-12 spotkań)

Nasi certyfikowani konsultanci i trenerzy zajmą się opracowaniem i realizacją odpowiedniego planu działań.

Jeśli interesuje cię nasze podejście do usprawniania zespołów z użyciem narzędzia „Odporność Psychiczna MTQ48”, chcesz spróbować zastosować to narzędzie w swojej organizacji? – skontaktuj się z nami. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Interesują Cię nasze szkolenia? 
Chcesz nawiązać współpracę?

Odbieram bezpłatną konsultację