loader image

Tworzenie efektywnych zespołów

Zespoły hybrydowe

Tworzenie efektywnych zespołów, które częściowo pracują z biura i domu wymaga dobrego przywództwa, umiejętności leadera oraz zarządzenia dynamiką grupy. Do tego wykorzystywane są narzędzia i techniki, które można zastosować, aby pielęgnować rozwój zespołów w obszarze ciągłych zmian.

Zespół, w którym niektórzy pracownicy są ulokowani w biurze, a inni wykonują swoją pracę zdalnie, stanowi wiele wyzwań dla menedżerów oraz liderów. Jednym z ważnych obowiązków po stronie liderów stoi uzgadnianie z pracownikami szczegółów związanych z realizacją zadań.

Zespół hybrydowy to nowa forma struktury zespołu, w której część pracowników pracuje zdalnie, podczas gdy druga część pracuje głównie we wspólnej przestrzeni roboczej, takiej jak biuro lub przestrzeń coworkingowa. Zespoły hybrydowe często przechodzą przez cykle, w których ludzie zmieniają swoje środowisko pracy ze zdalnego na wspólne. Zespoły hybrydowe spotykają po drodze wyzwania, ale kiedy dobrze współdziałają, są w stanie przekuć je w korzyści płynące z porozumienia. Nawet, gdy mamy przygotowaną procedurę na taką ewentualność, warto pokazać, że Tobie jako liderowi zależy na tym, aby sytuacja zadziałała dla wszystkich członków zespołu. Tak, aby Twoi pracownicy poczuli, że są ważni i wysłuchani co jest podstawą do tego aby czuli się bezpiecznie.

Problem z komunikacją przekłada się na zaangażowanie oraz wzmożony stres wielu członków zespołu.

Co zrobić, aby wykorzystać potencjał zespołu i działać lepiej. Zastanów się, w jaki sposób możesz pozycjonować wszystkich członków swojego teamu w celu osiągnięcia sukcesu. Upewnij się również, że używasz obiektywnych danych do oceny ich wydajności.

Interesują Cię nasze szkolenia? 
Chcesz nawiązać współpracę?

Odbieram bezpłatną konsultację