loader image

Proces ciągłego 

doskonalenia

W Usprawniamy biznes zapewniamy procesy szkoleniowe oraz programy rozwojowe, które pomagają w skalowaniu operacji, podejmowaniu bardziej znaczących decyzji, budowaniu przepływów procesów i tworzeniu zespołów o wysokiej wydajności – a wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów.
Ocena

Dokonujemy przeglądu obecnej sytuacji i rekomendujemy działania. Następnie tworzymy plan strategiczny i mapę drogową z konkretnymi inicjatywami, aby zbudować wiodące możliwości. Ta mapa drogowa pomaga organizacjom nadawać priorytety obszarom rozwoju, aby dostarczać większą wartość za pośrednictwem swoich pracowników.

 

Rozwój ludzi

Ludzie są ważni. Pracownicy bez lidera nie pracują, a lider bez pracowników niewiele zdziała. Zachęcamy do wdrażania rozwiązań, które sprawią, że pracownicy będą zadowoleni i efektywni. Współpracujemy z klientem, aby określić, w jaki sposób utworzyć modele kompetencji i podnieść kwalifikacje pracowników, które efektywnie wpłyną na wyniki biznesowe. Budujemy modele kompetencji i programy rozwojowe, które wspierają zespoły, umożliwiając im własny rozwój w ramach kultury uczenia się.

 

Zespoły hybrydowe

Projektujemy hybrydowe modele pracy, które wspierają cele biznesowe i strategię talentów specyficzną dla Twojej organizacji, koncentrujemy się na osiąganiu właściwych wyników dla klienta i pracowników. Jednocześnie kładziemy nacisk na ogólne doświadczenie pracowników. Tworzenie efektywnych zespołów, które częściowo pracują z biura i z domu wymagają dobrego przywództwa. Do tego wykorzystywane są narzędzia i techniki, które można zastosować, aby pielęgnować rozwój zespołów w obszarze ciągłych zmian. Zespoły hybrydowe często przechodzą przez cykle, w których ludzie zmieniają swoje środowisko pracy ze zdalnego na wspólne. Problemy z komunikacją przekładają się na zaangażowanie oraz wzmożony stres wielu członków zespołu. Celem jest wypracowanie modelu, aby organizacja mogła odnieść sukces dzięki hybrydowej formule pracy.

 

Programy rozwojowe

Koncentrujemy się na projektowaniu i wdrażaniu pomiarów skutecznych programów rozwojowych, wraz z wpływem na wyniki biznesowe i operacyjne pracowników, opracowujemy rozwiązania, które wspierają zrozumienie ROI, efektywności biznesowej w organizacji. Ciągły wzrost i rozwój to główna siła napędowa szczęścia i satysfakcji pracowników — rdzeń kultury firmy ciągłego doskonalenia. Poprzez eliminacje marnotrawstwa we wszystkich jego formach.

 

Usprawniamy

Wspieramy w dostrzeżeniu rozróżniania między pracą, która faktycznie dodaje wartość klientom, a pracą, która tego nie robi. Poprzez mapowanie procesu można łatwo wyeliminować marnotrawstwo a przy tym uwolnić zasoby, które można przeznaczyć na działania o wartości dodanej, które służą Twoim klientom. Skupiamy się na usprawnieniu procesu pracy i optymalizacji.

Interesują Cię nasze szkolenia? 
Chcesz nawiązać współpracę?

Odbieram bezpłatną konsultację