loader image

Wdrażanie programów mentoringowych

Mentoring podobnie jak coaching staje się oczywistym rozwiązaniem rozwojowym dla polskich firm niezależnie od branży czy wielkości.

Mentoring z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych funkcjonujący jako stały element procesów HR jest narzędziem pozwalającym utrzymywać i podnosić kompetencje zarówno tzw. Twarde jak i Miękkie. Dzięki zasobom wewnętrznym jest również efektywny ekonomicznie. Program Mentoringowy raz zamodelowany i wdrożony z naszym udziałem, administrowany przez dedykowany zespół, staje się naturalnym elementem kultury organizacyjnej firmy. Jako taki jest nie tylko narzędziem rozwojowym, ale również motywacyjnym. Pozwala zatrzymać w firmie osoby doświadczone, które zrealizowały dostępną w organizacji ścieżkę kariery. Rola mentora jest dla nich kolejnym krokiem zawodowym.

 

Program mentoringowy, w zależności od potrzeb organizacji może przybierać różne formy:

  • Mentoring rzemieślniczy – przekazywanie kompetencji zawodowych drogą procesu indywidualnego, a nie typowych szkoleń. Niezwykle przydatny w przypadku umiejętności niszowych.
  • Mentoring klasyczny – mentor, zazwyczaj starszy jako osoba bardziej doświadczona dzieli się swoją wiedzą z młodszym mentee.
  • Peer Mentoring – parę mentor-mentee stanowią zazwyczaj menedżerowie z podobnym poziomem doświadczenia, którzy dzielę się wiedzą z podobnego obszaru, ale z innej perspektywy.
  • Reverse Mentoring – w roli mentora występuje osoba zazwyczaj młodsza wiekiem i stażem, ale posiadająca wysokie kompetencje w obszarze, w którym chce się rozwijać mentor starszy wiekiem i doświadczeniem w innych obszarach. Najczęściej przedmiotem tych procesów są nowe technologie.

 

Oferujemy pełen zakres procesu modelowania i wdrażania Programów Mentoringowych:

  • Określenie potrzeb i zdefiniowanie celu
  • Przygotowanie kryteriów doboru mentorów i mentee
  • Wsparcie rekrutacji mentorów
  • Merytoryczne przygotowanie mentorów
  • Monitoring przebiegu i kalibrowanie procesu

Interesują Cię nasze szkolenia? 
Chcesz nawiązać współpracę?

Proszę o wycenę