loader image

Czym jest MTQPLUS?

Istniejemy, aby rozwijać i budować efektywne i odporne psychicznie organizacje. Dążymy do rozwijania organizacji poprzez usprawnianie komunikacji i wzmacnianie odporności psychicznej liderów i zespołów.

Robimy to dzięki narzędziom takim jak MTQPlus!

Zastanawiacie się pewnie co to jest?

MTQ to w skrót od Mental Thoughness Questionnaire.
Jest to narzędzie psychometryczne do pomiaru odporności psychicznej w biznesie.

Ten test psychometryczny został opracowany na Uniwersytecie w Hull. Tam też prowadzona była walidacja polskiej adaptacji testu. Jest to wysokiej jakości narzędzie psychometryczne, które jest testem normatywnym, co oznacza, że wyniki prezentowane są na tle populacji osób pracujących. Dzięki temu umożliwia porównywanie osób i ich predyspozycji do funkcjonowania w różnych środowiskach pracy.

W wyniku odpowiedzi powstają raporty: rozwojowy, coachingowy, assessmentowy oraz organizacyjny. W zależności od wersji narzędzia bada się od 1 do 8 wymiarów odporności. Test spełnia najwyższe normy stawiane przed narzędziami psychometrycznymi m.in. brytyjskiego i amerykańskiego towarzystwa psychologicznego.

Dla kogo jest MTQPlus?

MTQ jest przeznaczony dla osób pracujących, które podlegają presji wyników, czasu,  menedżerów oraz osób przygotowujących się do roli kierowniczej lub awansu.

Stanowi nieocenione wsparcie dla HR -owców w obszarze : rekrutacji, procesów sukcesji, planowania rozwoju, sprawdzania postępów w projektach rozwojowych, talentowych oraz procesach coachingowych.

Dodatkowo, zwiększa trafność pomiarów assessment center i development center, skraca czas diagnozy w procesie coachingu, pomaga modelować wysokoefektywną kulturę organizacji i precyzyjnie wyznaczać profile kompetencyjne.

Gotowy aby nawiązać współpracę,
bądź jesteś zainteresowny szkoleniem?

Umów się na bezpłatną konsultacje